СЪСТОЯ СЕ ПЪРВАТА СРЕЩА НА СДРУЖНИЕ „ОТКРИТО ЗА РАНИТЕ“

Стара Загора 28.08 – 31.08.2015г.

На срещата присъства и представи новостите в областта проф.Евгения Христакиева – един от малкото дерматолози у нас, които успешно диагностицират и лекуват гноен хидраденит. Участие взе и Владимир Томов- председател на Национален Алианс на хора с редки болести, който разказа за първите крачки на организацията, за трудностите, но и за удовлетворяващите моменти при всяка спечелена битка.

Проф. Христакиева сподели с пациентите, че има много въпроси, на които медицината все още няма отговор, но във всички европейски страни, лечението на гноен хидраденит е напълно финансирано от здравноосигурителната система, както амбулаторното, така и оперативното в стационар. На срещата беше подчертано, че най-важно за България е на първо място да се оцени честотата на различните по тежест форми, като се регистрират пациентите по всички значими показатели, характерни за заболяването, придружаващи заболявания, качество на живот и др.,  да се изработи и приеме  консенсус за  диагностика и лечение, съобразно приетите европейски и световни  стандарти.

Въпреки сериозността на темата, първата пациентска среща на Сдружение „Открито за раните”, премина ведро и с усмивка. Бяха създадени много нови приятелства и начертани пeрспективи за едно по-добро общо бъдеще.

Очаквайте скоро новини от нас!

Щастливият живот не се състои в липсата на трудности, а в майсторлъка да ги управляваме.

Въпреки, че светът е пълен със страдания, той също е пълен с примери за преодолени страдания.
Най-добрите и красиви неща на света не могат да бъдат видяни, нито докоснати… те се усещат със сърцето.
Животът е последователност от уроци, които трябва да се изживеят, за да бъдат разбрани.

Хелън Келър

Най-хубавият ден – днешният.
Най-голямата спънка – страхът.
Най-лесното нещо – да се заблудиш.
Най-трудното – да постигнеш мечтите си.
Най-непостижимото – да угодиш на всички.
Най-голямата грешка – да паднеш духом.
Най-лошото поражение – отчаянието.
Най-големият ти враг – ти самият.
Най-голямото щастие – да си полезен на другите.
Най-големият успех – да изкорениш недостатъците си.
От какво не можеш да избягаш – от проблемите.
Най-красивият подарък – прошката .
Най-приятното усещане – вътрешният мир.
Най-голямото удоволствие – изпълненият дълг.
Най-голямото разочарование – предателството.
Най-доброто лекарство – оптимизмът.
Най-мощната сила на света – вярата.
Най-стимулиращият дар – надеждата.
Единствената реалност – любовта.

Майка Тереза

Танцувай бавно

Наблюдавал ли си понякога децата в луна парка?
Или пък чул ли си как пада дъждът по земята?
Наблюдавал ли си шеметния полет на пеперудата?
Загледа ли се понякога в залеза на слънцето?
По-добре се отпусни.
Не танцувай толкова бързо.
Животът е кратък.
Музиката не продължава завинаги.
Тичаш ли като подгонена сърна по цял ден?
Когато питаш някого “как си”
Чуваш ли отговора?
Дали вечер си лягаш, прегърнал мислите за стотици грижи?
По-добре се отпусни.
Не танцувай толкова бързо.
Животът е кратък.
Каза ли някога на детето си “това ще го направим утре”
И в бързината си не съзря тъгата му?
Загуби контакт, остави едно старо приятелство да завехне,
защото никога нямаше време да се обадиш
и да кажеш”здравей”.
По-добре се отпусни.
Не танцувай толкова бързо.
Животът е кратък.
Музиката не продължава завинаги.
Когато тичаш като луд,
губиш половината радост от пътуването.
Като че ли хвърляш един подарък, който не си отворил.
Животът не е спринт.
Затова отпусни се, чуй музиката …
Преди да спре песента.

David L.Weatherford